YANGIN KAPI ÖZELLİKLERİ

 
 

 

Yangın Kapı Özellikleri

 

Her ülkede yangın kapıları ile ilgili farklı yönetmelikler uygulanmaktadır.

Avrupa / İngiliz / DIN / GOST / Amerikan  Standartları gibi yangın yönetmelikleri neticesinde farklı kapı tipleri ve tasarımları ortaya çıkmaktadır.

Novodoor bina tipine ve bütçeye bağlı olarak ve de  yangın senaryosu raporuyla birlikte hangi yangın yönetmeliği uygulanması gerektiği konusunda da işvereni bilgilendirebilir.

Novodoor işverenin tüm onay sürecini, dökümantasyon ve numunler de dahil olmak üzere onlarla birlikte takib eder ve destek verir.

Novodoor onay sürecine dahil olduğunda işveren tarafından talep edilebilecek olan yüksek maliyetleri çözümlerin de önüne geçilebilmektedir. 

Devamında yangın şartnameleri, kat planları ve mekan fonksiyonları doğrultusunda bir kapı ve aksesuar listesi önerir.

Bu temel liste dikkate alınarak bütçe oluşturabilecek fiyatları belirleriz. Baz fiyatların kabulü sonrası Novodoor işveren onayı için tüm onay dökümanlarını hazırlar.